Bij MARYS bv kan u met uw dienstencheques terecht voor alle huishoudelijke hulp.

Dienstencheques kunnen enkel gebruikt worden voor privé-doeleinden.

De dienstencheques worden uitgegeven door Sodexo. Bij hen koopt u de dienstencheques aan. MARYS bvba staat enkel in voor de dienstverlening zelf die u dan met de dienstencheques kan betalen.

Per gewerkt uur betaalt u één dienstencheque, deze kost 9 euro.

Erbovenop geniet u van een belastingvoordeel van 30% . Deze vermindering wordt berekend op het totale bedrag van de aangekochte dienstencheques per jaar met een beperking tot 1.400 euro per persoon en per jaar.

U hebt een keuze tussen papieren dienstencheques of een elektronische versie. Deze keuze maakt u bij uw inschrijving bij Sodexo. De inschrijving is volledig gratis en wordt op uw vraag door ons ingebracht. De snelste manier om u in te schrijven is online via de website www.dienstencheques-vlaanderen.be.

Eenmaal uw aanvraag behandeld is ontvangt u uw gebruikersnummer, waarmee u dan dienstencheques kan bestellen (deze moeten echter met een minimum van 10 besteld worden en zijn 8 maanden geldig).

Voor verdere inlichtingen betreffende het gebruik van dienstencheques staan wij steeds ter uwer beschikking.