Corona maatregelen

Beste klant,

Het corona virus is laatste weken zich meer aan het verspreiden waardoor de regering enkele bijkomende maatregelen heeft genomen om de verspreiding van het virus in te perken. Ook wij als erkende onderneming nemen extra maatregelen om de verspreiding tegen te gaan, zo worden ook onze poetshulpen ook extra geïnformeerd.

Anderzijds willen wij ook onze dienstverlening blijven garanderen, onze dames hebben vaste uren en contracten, zodanig wij hun job kunnen garanderen. We gaan er dus van uit dat de planningen uitgevoerd worden, dit zolang de klant of hulp niet ziek is. Uiteraard is iedere situatie anders, en zullen we bij twijfel dit steeds afzonderlijk bekijken. De overheid neemt extra maatregelen aangaande economische werkloosheid, die we waar nodig  kunnen toepassen. Via contact met het kantoor kan geval per geval bekeken worden hoe we dit best kunnen oplossen.

Wanneer de klant niet thuis is kan er gewoon gepoetst worden. Indien de klant wel thuis is en de hulp en klant zijn beide niet ziek, kan er gewoon gepoetst worden. Is de poetshulp ziek maar de klant niet, dan voorzien wij het gewaarborgd inkomen en kunnen wij vervanging aanbieden. Bij ziekte van de klant vragen wij zo snel mogelijk contact op te nemen met het kantoor zodanig wij de poetshulp op de hoogte kunnen stellen en de nodige maatregelen kunnen treffen. Contacteer ook uw arts om de situatie te bekijken of het aangeraden is dat de poetshulp blijft komen.

In geval van aanwezigheid van poetshulp en klant op hetzelfde moment raden wij aan strikt alle veiligheidsvoorschriften te volgen. Er is geen reden tot ongerustheid indien alle maatregelen strikt nageleefd worden.

Welke maatregelen dienen nageleefd te worden om het virus en de verspreiding ervan in te perken:

  • Was je handen regelmatig en grondig met zeep: reken zo een 40 à 60 seconden per wasbeurt
  • Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog of in een papieren zakdoekje
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak
  • Blijf thuis als je ziek bent
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met de handen
  • Vermijd handen geven
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn: 1 m afstand minstens bewaren

Maatregelen poetsdienst:

  • Ons kantoor blijft open maar we communiceren best via email of telefoon
  • onze poetshulpen werken zoals steeds met handschoenen
  • We raden aan de klanten zich niet heel de tijd met de poetshulp in dezelfde ruimte zich te begeven. Probeer U zoveel mogelijk  in een ruimte te begeven waar de poetshulp niet aan het werk is.

Wie vragen of opmerkingen heeft over gezondheid en openbare orde kan terecht op het telefoonnummer 0800-14.689 voor vragen over economie kan u terecht op 0800-120.33